Bỏ qua các liên kết điều hướng

Mua ngay

Hãy mua sản phẩm của chúng tôi từ các đại lý độc quyền để đảm bảo rằng bạn nhận được hỗ trợ đầy đủ về vấn đề bảo hành và thay thế.

Stainless Steel Thru-hull Mount Transducer with Depth & Temperature (20° tilt) - Airmar SS164

Mã sản phẩm 010-11869-22

Cửa hàng trực tuyến

Hình ảnh-1

This flush mounted stainless steel 1 kW 8-pin transducer protrudes less than 1/4" outside the hull and can sit on trailer rollers/bunks without damage. It has a depth of 1,200 to 1,800 ft; an operating frequency of 50 to 200 kHz; a beamwidth of 22x20/6x6 degrees; and 16 to 24 degree deadrise.

Transducer kit comes with installation instructions. Follow the instructions carefully to avoid damaging your boat.

When using with a 6-pin Garmin sounder, a transducer adapter cable is required.

no data.

no data.


Đang tải

Đang tải