Bỏ qua các liên kết điều hướng

Mua ngay

Hãy mua sản phẩm của chúng tôi từ các đại lý độc quyền để đảm bảo rằng bạn nhận được hỗ trợ đầy đủ về vấn đề bảo hành và thay thế.

Stainless Steel Thru-Hull Mount Transducer with Depth & Temperature - Airmar SS502

Mã sản phẩm 010-12465-00

Cửa hàng trực tuyến

Hình ảnh-1

Stainless Steel Thru-Hull Mount Transducer with Depth & Temperature - Airmar SS502

 

Physical Dimensions

  • Frequency: 50/200 kHz
  • Cone: 45°/12°
  • Depth & temperature:
  • Maximum depth range: 50 kHz, 235 m to 353 m (800' to 1,200'); - 200 kHz, 118 m to 206 m (400' to 700')
  • Boat size: 9 m (30') and up

no data.


Đang tải

Đang tải