Bỏ qua các liên kết điều hướng

Mua ngay

Hãy mua sản phẩm của chúng tôi từ các đại lý độc quyền để đảm bảo rằng bạn nhận được hỗ trợ đầy đủ về vấn đề bảo hành và thay thế.

Steering Actuator

Mã sản phẩm 010-12826-00

Cửa hàng trực tuyến

This mechanical linear actuator mounts through the tilt tube of your kicker motor and is driven by the autopilot system to provide precise steering control.

  • Dimensions:
    • Motor side: Extends 4” (10.3 cm) from end of tilt tube
    • Motor: 2.5” (6.2 cm) diameter
    • Overall length: Closed 17.5” (44.5 cm); Extended 25.3” (64.4 cm)
  • Operating temperature range: -20° to 70° C
  • Water rating: IPX7

 

no data.


Đang tải

Đang tải