Bỏ qua các liên kết điều hướng

Mua ngay

Hãy mua sản phẩm của chúng tôi từ các đại lý độc quyền để đảm bảo rằng bạn nhận được hỗ trợ đầy đủ về vấn đề bảo hành và thay thế.

Throttle Actuator

Mã sản phẩm 010-12827-00

Cửa hàng trực tuyến

Install under your engine cover and connect to the existing throttle linkage to add electronic throttle control via your autopilot system.

  • Dimensions: 6.0” x 2.5” x 1.1” (15.1 x 5.9 x 2.8 cm)
  • Operating temperature range: 0° to 70° C
  • Water rating: IPX6

 

no data.


Đang tải

Đang tải