Bỏ qua các liên kết điều hướng

Mua ngay

Hãy mua sản phẩm của chúng tôi từ các đại lý độc quyền để đảm bảo rằng bạn nhận được hỗ trợ đầy đủ về vấn đề bảo hành và thay thế.

Transom Mount Transducer with Depth & Temperature, 8-pin (Dual Beam) - Garmin Design

Mã sản phẩm 010-10249-40

Cửa hàng trực tuyến

Hình ảnh-1

This dual beam transducer replaces the one included with your echo™ series fishfinder.

A 500 W 8-pin transducer, it has an operating frequency of 77/200 kHz; a beamwidth of 45/15 degrees; and mounts on a 0 to 70 degree transom.

Transducer kit comes with installation instructions. Follow the instructions carefully to avoid damaging your boat.

When using with the echo fishfinders, transducer adapter cable, 010-11947-00, is required. Transducer, 010-10249-20, is preferred.

no data.

no data.


Đang tải

Đang tải