Bỏ qua các liên kết điều hướng

Mua ngay

Hãy mua sản phẩm của chúng tôi từ các đại lý độc quyền để đảm bảo rằng bạn nhận được hỗ trợ đầy đủ về vấn đề bảo hành và thay thế.

Water Speed Sensor(4-pin)

Mã sản phẩm 010-10279-04

Cửa hàng trực tuyến

Hình ảnh-1

Easily collect speed data and send it to your echo™ fishfinder with our water sensor.

Simply mount our speed sensor on the transom of your vessel and connect it to your device. The paddle wheel on the speed sensor turns as the vessel moves through the water, and speed data is collected and displayed on your device.

no data.

no data.


Đang tải

Đang tải