Bố cục
MARQ Bộ sưu tập kèm chữ ký phiên bản giới hạn

MARQ Bộ sưu tập kèm chữ ký phiên bản giới hạn

Chỉ có 100 chiếc, Bộ sưu tập kèm chữ ký phiên bản giới hạn là bộ sưu tập đầy đủ gồm năm chiếc đồng hồ công cụ cao cấp do Giám đố

Với thiết kế vượt trội và vẻ ngoài hoàn hảo, những chiếc đồng hồ này ra đời nhằm đại diện cho phong cách sống được cách mạng hóa nhờ công nghệ của Garmin.

MARQ Adventurer

MARQ Adventurer

Đồng hồ công cụ hiện đại với bản đồ địa hình và cảm biến thích nghi Pulse Ox

Đồng hồ công cụ hiện đại với bản đồ địa hình và cảm biến thích nghi Pulse Ox

MARQ Captain

MARQ Captain

Đồng hồ công cụ hiện đại với khả năng tạo lập thời gian phục hồi và thang Tốc độ tiêu thụ oxi tối đa trên vành đồng hồ.

Đồng hồ công cụ hiện đại với khả năng tạo lập thời gian phục hồi và thang Tốc độ tiêu thụ oxi tối đa trên vành đồng hồ.

MARQ Aviator

MARQ Aviator

Đồng hồ công cụ hiện đại với vành đồng hồ GMT 24 giờ và điều hướng trực tiếp

Đồng hồ công cụ hiện đại với vành đồng hồ GMT 24 giờ và điều hướng trực tiếp

MARQ Athlete

MARQ Athlete

Đồng hồ công cụ hiện đại với khả năng tạo lập thời gian phục hồi và thang Tốc độ tiêu thụ oxi tối đa trên vành đồng hồ.

Đồng hồ công cụ hiện đại với khả năng tạo lập thời gian phục hồi và thang Tốc độ tiêu thụ oxi tối đa trên vành đồng hồ.

MARQ Driver

MARQ Driver

Đồng hồ đeo tay tool watch The MARQ gia tăng niềm đam mê như là một đồng hồ bấm giờ hiện đại duy nhất có thể tới tải trọng đặt

Đồng hồ đeo tay tool watch The MARQ gia tăng niềm đam mê như là một đồng hồ bấm giờ hiện đại duy nhất có thể tới tải trọng đặt trước với những đường đua nổi tiếng nhất trên thế giới.