Bỏ qua các liên kết điều hướng
GDR E530 GDR E560 VIRB Ultra 30 VIRB 360

Danh sách thẻ SD tương thích với GDR E530

Dưới đây là danh sách thẻ nhớ microSD phù hợp với thiết bị GDR E530. Các thẻ khác có thể hoạt động nhưng chưa được kiểm chứng. Danh sách tương thích này và thông số kỹ thuật có thể bị thay đổi mà không cần thông báo.

Hãng

Thông số và tốc độ

Dung lượng

Ảnh

ADATA UHS-I U1 Class 10 AUSDH16GUICL10-RA1 16GB
AUSDH32GUICL10-RA1 32GB
Kingston UHS-I U1 Class 10 SDC10G2/32GBFR  32GB
SanDisk High Endurance Class 10 SDSDQQ-032G-G46A 32GB
SDSDQQ-064G-G46A 64GB
Silicon Power High Endurance Class 10 SP032GBSTHIU3V10SP 32GB
SONY UHS-I U1 Class 10 SR-16UY3A 16GB
UHS-I U3 Class 10 SR-32UX2A 32GB
Toshiba Exceria UHS-I U1 THN-M302R0160A2 16GB
Exceria UHS-I U3 THN-M302R0320A2  32GB
Exceria Pro UHS-I U3 THN-M401S0320A2 32GB
Transcend High Endurance Class 10 TS16GUSDHC10V 16GB
TS32GUSDHC10V 32GB
TS64GUSDXC10V 64G
Ultimate UHS-I U3 V30 TS32GUSDU3M 32GB

(2018/01/23 update)

 

Danh sách thẻ SD tương thích với GDR E560

Dưới đây là danh sách thẻ nhớ microSD phù hợp với thiết bị GDR E560. Các thẻ khác có thể hoạt động nhưng chưa được kiểm chứng. Danh sách tương thích này và thông số kỹ thuật có thể bị thay đổi mà không cần thông báo.

Hãng

Thông số và tốc độ

Dung lượng

Ảnh

ADATA UHS-I U1 Class 10 AUSDH16GUICL10-RA1 16GB
AUSDH32GUICL10-RA1 32GB
Kingston UHS-I U1 Class 10 SDC10G2/32GBFR  32GB
SanDisk High Endurance Class 10 SDSDQQ-032G-G46A 32GB
SDSDQQ-064G-G46A 64GB
Silicon Power High Endurance Class 10 SP032GBSTHIU3V10SP 32GB
SONY UHS-I U1 Class 10 SR-16UY3A 16GB
UHS-I U3 Class 10 SR-32UX2A 32GB
Toshiba Exceria UHS-I U1 THN-M302R0160A2 16GB
Exceria UHS-I U3 THN-M302R0320A2  32GB
THN-M302R0640A2 64GB
Exceria Pro UHS-I U3 THN-M401S0320A2 32GB
Transcend High Endurance Class 10 TS16GUSDHC10V 16GB
TS32GUSDHC10V 32GB
Ultimate UHS-I U3 V30 TS32GUSDU3M 32GB

(2018/01/23 update)


 

Danh sách thẻ SD tương thích với VIRB®Ultra 30 

Dưới đây là danh sách thẻ nhớ microSD phù hợp với thiết bị VIRB Ultra 30. Các thẻ khác có thể hoạt động nhưng chưa được kiểm chứng. Danh sách tương thích này và thông số kỹ thuật có thể bị thay đổi mà không cần thông báo.

Định dạng thẻ microSD của bạn có thể được thực hiện trên thiết bị của bạn: Setup > System > Format Card menu

Hãng

Thông số và tốc độ

Dung lượng

Ảnh

SanDisk Extreme UHS-I U3 32GB
Extreme PRO UHS-I U3 64GB
Extreme PLUS UHS-I U3 128GB
Ultra UHS-I U1 Class 10 128GB
Transcend Ultimate 633x UHS-I U3 32GB
64GB
ADATA XPG UHS-I U3 32GB
64GB
Toshiba Exceria UHS-I U3 32GB
64GB

(2016/10/21 update)


 

Danh sách thẻ SD tương thích với VIRB 360

Dưới đây là danh sách thẻ nhớ microSD phù hợp với thiết bị VIRB 360. Các thẻ khác có thể hoạt động nhưng chưa được kiểm chứng. Danh sách tương thích này và thông số kỹ thuật có thể bị thay đổi mà không cần thông báo.

Hãng

Thông số và tốc độ

Dung lượng

Ảnh

SanDisk Extreme UHS-I U3 SDSQXVF-128G-GN6MA 128GB
Extreme Pro UHS-I U3 SDSQXXG-064G-GN6MA 64GB
Transcend Ultimate 633x UHS-I U3 TS32GUSDU3 32GB
TS64GUSDU3 64GB